דילוג לתוכן העיקרי

דיני קושר ומתיר בשבת

דיני קשר של קיימא וקשר של אומן

מקורות: גמרא, שבת, קיא-קיב
רמב"ם הלכות שבת