הלכות חול המועד - כיבוס וגילוח במועד

1. כל הבגדים שמתלכלכים תדיר כגון מגבות ולבנים ובגדי זיעה מותרים בכיבוס במועד.

2. גם בגדי ילדים קטנים ותינוקות מותר לכבס במועד ואינם בכלל הגזירה.

3. אם יש לאדם חצי מכונה בגדים שמותר לכבסם במועד, מותר להשלים את המכונה בבגדים אחרים שאסור לכבסם (כגון בגדי גדולים), מפני שזה דבר אבד (מצד חומרי כביסה ועלות המים ועלות הפעלת המכונה) וגם מאחר שאין היום טורח בכיבוס כבעבר (הרב עובדיה יוסף מחמיר בכך). ובמכונות כביסה אוטומטיות ששוקלות באופן אוטומטי את משקל הבגדים ומתאימה את כמות המים וחומרי הכביסה יש להחמיר.

4. אם יש לאדם מלאי מספיק של מגבות ולבנים שיכול להסתדר גם בלי הכיבוס, יהיה אסור לכבסם במועד. אולם אם יש חשש כל שהוא שלא יהיה לאדם מספיק עד לסוף החג, אזי מותר לכבסם במועד.

5. גילוח השפם הותר במועד וכן קיצוץ ציפורניים באמצעות כלי, זאת בניגוד לאבל שאסור גם בגילוח השפם ובקיצוץ ציפורניים בכלי כל שלושים יום מהאבל (הרמ״א מחמיר שלא לקצץ צפורניים בכלי במועד).

6. מרן כתב שיש מצווה לגלח לפני החג. אמנם רבינו לא הזכיר זאת במשנה תורה, אולם מהכתוב בפרק ל הלכות שבת הלכות ב-ג משמע שלכבוד שבת יש להקפיד על רחיצה וכסות נקיה אף ללא ניוול ומזה נלמד שכל שאדם מנוול על אחת כמה וכמה שיש עליו חובה ומצווה להסתפר לכבוד שבת, ומכאן נהגו בתימן להסתפר כל ערב שבת לכבוד שבת. דין זה תקף גם בערבי ימים טובים לפי מה שכתב רבינו בפרק ו יום טוב הלכה טו (טז) שכשם שיש לענג ולכבד שבתות כך יש לענג ולכבד ימים טובים. ולכן נראה שגם רבינו מסכים לכך שיש מצווה להסתפר ערב החג.

7. לגבי גילוח זקן בימינו במועד, רוב הפוסקים אוסרים כי הם מדמים את האיסור של גילוח  הזקן לגזירת התספורת, אולם מורי מתיר להתגלח בחול המועד (באופן המותר כמובן), מאחר וזה דומה לבגדים שיש לכבסם תדיר שאינם בכלל הגזירה כי גם אם יתגלח בערב החג יצטרך להתגלח שוב במועד.

תגיות: 
תאריך: 
28/04/16 י"ט ניסן התשע"ו
x

Audio Playlist