דילוג לתוכן העיקרי

לוח דיגיטלי בבית הכנסת בשבת - שטרי הדיוטות וכתב המהלך תחת הצורות

מקורות: גמרא שבת דף קמח עמוד ב. רמב"ם הלכות שבת.