שימוש בשבת באמצעים אלקטרוניים וחשמליים חלק א

השימוש בשבת באמצעים אלקטרוניים וחשמליים כגון: דלת עם חיישנים, מד מים, עגלת נכים, תריסים חשמליים, מקררים עם חיישנים וכל כיוצא בזה
הרמב"ם הלכות שבת

תאריך: 
31/12/15 י"ח טבת התשע"ו
x

Audio Playlist