דיני הפרשת חלה

דיני הפרשת חלה
1. עוגת טורט, לחוח, בלינצ'ס, מלוואח, ג'חנון וכיו"ב
2. לישת גוי ע"י עובד זר או ע"י עובדים במאפייה יהודית
3. אופן ההפרשה, מידת ההפרשה, דין החלה, הברכה וביו"ב
4. שו"ת בדיני הפרשת חלה

מקורות: גמרא, פסחים, לז, א-ב ברכות, לז, ב

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪