דיני כשרות ספר תורה אם נמצאו בו טעויות וס"ת מנוקד

א. כשרות ספר תורה מנוקד
גיטין כ עמוד א
רבינו הלכות ספר תורה

ב. כשרות ספר תורה שנמצאו בו 3 טעויות
גמרא נזיר סה עמוד ב
רבינו הלכות ספר תורה

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪