דיני כשרות ספר תורה אם נמצאו בו טעויות וס"ת מנוקד

א. כשרות ספר תורה מנוקד
גיטין כ עמוד א
רבינו הלכות ספר תורה

ב. כשרות ספר תורה שנמצאו בו 3 טעויות
גמרא נזיר סה עמוד ב
רבינו הלכות ספר תורה

תאריך: 
06/11/15 כ"ג חשון התשע"ו
x

Audio Playlist