פריעת בעל חוב – מצווה

דין הלווים ממלווים פרטיים ומקופות גמ"ח ואינם פורעים חובם
מקורות: גמרא, כתובות, פו, א. רמב"ם, הלכות מלווה ולווה

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪