דיני מצוות הישיבה בסוכה לפרטיהם

דיני מצטער חולה ומתי מתחייבים בברכה.

מקורות: גמרא סוכה כה.-כ״ט: רבינו הלכות סוכה.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪