דילוג לתוכן העיקרי

דיני מצוות הישיבה בסוכה לפרטיהם

דיני מצטער חולה ומתי מתחייבים בברכה.

מקורות: גמרא סוכה כה.-כ״ט: רבינו הלכות סוכה.