האם מותר להריח הדס או אתרוג שהוקצה למצוותו

דינים שונים באגידת הארבעת המינים

מקורות: גמרא סוכה לז :

תאריך: 
27/09/15 י"ג תשרי התשע"ו
x

Audio Playlist