דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר להריח הדס או אתרוג שהוקצה למצוותו

דינים שונים באגידת הארבעת המינים

מקורות: גמרא סוכה לז :