דיני ספקות בהלכה - א

דיני ספקות בהלכה - ספיקא דאורייתא לחומרא וסיפקא דרבנן לקולא.

מקורות: עבודה זרה ז. הלכה- רמב"ם הלכות ממרים פרק א והלכות טומאת מת פרק ט הלכה יב.

שיעור ראשון בסדרת השיעורים בנושא.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪