דיני ספקות בהלכה ודיני חומרות - ב

מקורות: גמרא חולין.

שיעור שני בסידרת השיעורים בנושא

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪