הלכות ספירת העומר והלכות מכשירי אוכל נפש ביום טוב

מקורות: גמרא מנחות, דף סה - סו. רמב"ם, זמנים, הלכות יום טוב.

תאריך: 
24/04/15 ד' אייר התשע"ה
x

Audio Playlist