דיני אבוקה להבדלה ודין ״ייאותו לאורו״

מקורות: ברכות דף כז: ודף נב: - דף נד. הלכה: רמב״ם, שבת, פרק כ״ט.

מקורות: ברכות דף כז: ודף נב: - דף נד.
הלכה: רמב״ם, שבת, פרק כ״ט.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪