הבדלה מבעוד יום וסדר ההבדלה

מקורות: גמרא ברכות דף כז: ודף נב: עד דף נד. הלכה: רמב״ם, שבת, רמב״ם הלכות שבת פרק כ״ט.

תאריך: 
21/11/14 כ"ז חשון התשע"ה
x

Audio Playlist