מצוות הבדלה

ההבדלה - מצוותה, זמנה, איסור עשיית מלאכה, איסור אכילה ושתיה.

מקורות: גמרא: פסחים קא-קז. שבת קג.
הלכה: רמב״ם, שבת, פרק כ״ט הלכות א׳-י״ג.

תאריך: 
07/12/17 י"ח כסלו התשע"ח
x

Audio Playlist