שידור חוזר! כולל יום השישי - ו' בתמוז התשע"ד

גמרא: שבת, ו עמ׳ א-ב. הלכה: משנה תורה, זמנים, שבת פרק יד הלכה א הערה ב. ופרק יז הלכה י הערה יג. הלכה: משנה תורה, זמנים, עירובין פרק א הלכה א-ד.

תאריך: 
04/07/14 ה' תמוז התשע"ד
x

Audio Playlist