דילוג לתוכן העיקרי

מכוחו ומכח כוחו של מארי

ר' יוחאי מקבילי - עורך מפעל משנה תורה
מתוך הכנס השנתי למורשת הרב קאפח