מכוחו ומכח כוחו של מארי

ר' יוחאי מקבילי - עורך מפעל משנה תורה
מתוך הכנס השנתי למורשת הרב קאפח

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪