ייחודו של הסידור התימני

ד"ר משה גברא - אוניברסיטת בר אילן והמכון לחקר חכמי תימן
מתוך הכנס השנתי למורשת הרב קאפח

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪