דברי תורה לקראת ימים נוראים מתוך כנס סליחות נוסח תימן

הרב עופר אשואל
הרב דוד עוזני
חבר מועצת העיר עדי אביאני
הרב עמית מגד

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪