דילוג לתוכן העיקרי

דברי תורה לקראת ימים נוראים מתוך כנס סליחות נוסח תימן

הרב עופר אשואל
הרב דוד עוזני
חבר מועצת העיר עדי אביאני
הרב עמית מגד