דילוג לתוכן העיקרי

החלפת עובדת זרה

העובדת זרה של אמא מבקשת לחזור לביתה בעוד מספר חודשים לאחר טיפול טוב ומסור לאמא
היא מציעה את אחותה שתחליף אותה.
אחותה מטפלת היום באשה מבוגרת בדרום הארץ
לאחותה לא נעים להיות שם, ולא מתוגמלת על העבודה שעושה לדעתה
ומבקשת לעזוב את המשפחה הנוכחית שאצלה היא עובדת כעת
האם אני יכולה לבקש בלי לחשוש שאני גורמת צער למשפחה אחרת, מחברת הסיעוד שלנו, את האחות שתבוא להחליף את העובדת של אמא כשזאת תעזוב?

עץ דקל שעפו חריות שלו ברוח ופגעו. מי חייב בתשלומי הנזק?

עץ דקל הנמצא בשטח של ראובן, ברוחות האחרונות העזות,נעקרו מס' ענפים, ועפו למרחב הציבורי. שמעון שעבר במקום נתקל בענפי הדקל. כתוצאה מהאמור לעיל. האם על ראובן חל הפיצוי על הנזק הגופני ועל העדר ימים לא מעטים ממקום עבודתו של שמעון?

Subscribe to היחיד והחברה