דילוג לתוכן העיקרי

הדלקת נרות חנוכה

לרב ד"ר ערוסי שלום,
האם צריך לברך ברכת "שעשה ניסים" בכל פעם שרואה חנוכיה דלוקה, שהרי כתב הרמב"ם (מגילה וחנוכה, ג, ד, גרסת ר"י מקבילי ע"פ מוהר"י קאפח, וכן ביד פשוטה למוהר"נ רבינוביץ) "...וכל הרואה אותה- מברך שתיים:"שעשה ניסים לאבותינו" ו"שהחיינו". ובשאר לילות... והרואה מברך אחת...", וכתב מוהר"נ רבינוביץ (על אתר): "דעת רבינו היא שניתן לברך גם על ההדלקה וגם על הראיה כמה פעמים בלילה אחד, כל שיש בו פירסום נוסף" .
ומביא שם ש: "כך השיב לשואל (מהדורת בלאו סי' רכב, עמי 395 ) :

Subscribe to חנוכה