אישים

לק"י
לכת"ר המארא דאתרא מארי רצון ערוסי יצ"ו

שו"ת |

למה מארי יוסף קאפח אין לו בן שממשיך את דרכו-בהשקפה חרדית או בן ת"ח שיפיץ את תורתו גמו שהרב יצ"ו עושה.ואיך באמת היה יחסו של מארי כלפי המדינה החילונית?

שו"ת |

שלום לכבוד הרב,
שאלה לגבי הרב ניר בן ארצי (השנוי במחלוקת). ישנן דעות חלוקות לגביו. ישנם רבנים שאומרים שאין לשמוע אותו וישנם אומרים שהוא בסדר. מה דעת הרב? האם ניתן ללכת להרצאות ולשמוע את שיעורין?
תודה

שו"ת |

אמר לי אחד ממחברי ספרים שלא מכנים את רש"י רש"י הקדוש אלא רק את הארי הקדוש האלשי"ך הקדוש ועוד מספר רבנים אך את רשי לא מכנים רשי הקדוש האם יש דברים בגו או שאין בעיה לכנות את רשי רשי הקדוש

שו"ת |

שלום למו"ר הגאון רבי רצון ערוסי שליט"א אבקש לשמוע דעתך בנושא רבי עקיבא מחד אומרים עליו שהיה בן ארבעים שהחל ללמוד, מאידך אומרים לו מוריו, בעיקר ר' אליעזר "מה לך בדברי אגדה... לך אצל נגעים ואהלות" ונראה שזה היה בצעירותו, ומתוך שהיה חד ומיוחד בלימודו יורנו מורנו הדרך בה נלך

שו"ת |

בס"ד לרב שלום, למה השאיר נבונצאר את קומץ היהודים בא"י מה היה האנטרס שלו?
2. מדוע בעליס מלך עמון שלח את ישמעאל להרוג את גדליה?
3. למה בחרו דווקא בגדליה למנהיג מה מיוחד בו?

שו"ת |

בס"ד לרב שלום, מדוע רק על גדליה אנו צמים וצדיק אחר שרצחו כמו ר' אלעזר אבוחצירא זצ"ל שרצחו אנו לא צמים?

שו"ת |

שלום כבוד הרב.
האם ישנו מקור לכך שברוריה אשת רבי מאיר היתה מניחה תפילין?

שו"ת |

שלום לכבוד הרב ערוסי,

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪