משנה תורה

כבוד הרב

בספר אהבה הלכות ברכות פרק א' הלכה ב' כתוב : " ומטעמת אינה צריכה ברכה לא לפניה ולא לאחריה עד רביעית "
אם יכול הרב טיפה להאיר לי אור על הסוגיא -
1 . האם מטעמת זה גם באוכלים וגם במשקים ?
2 . אם זה גם באוכלים , האם יש לומר שעד שהאדם אינו אוכל עד רביעית אינו צריך ברכה אחרונה או שאינו מברך ברכה אחרונה עד כזית ?
3 . אם זה אינו באוכלים , מה הדין לגבי חיוב ברכות בתחילה ובסוף לגבי אכילת מאכל לצורך טעימה וללא כוונת הנאה ?

שו"ת |

כובד הברב,

יש לי שאלה לגבי ההלכה רוצח במיוחד הנושא של גר תושב.
למה כתוב במשנה תורה - "ישראל שהרג גר תושב--אינו נהרג עליו בבית דין?"
הגר תושב שרמב"ם התכוון הוא מבני נוח, נכון? מה המקור של הענין הזה?
גם כן יש עונש בשביל זה?

תודה

שו"ת |

שלום לכבוד הרב .

שאלתי היא לגבי דין מטעמת באוכלין .
מהי הכמות הנאכלת כדי להתחייב בברכה אף שטועם ?

שו"ת |
x

Audio Playlist