משנה תורה

לכבוד הרב

יש לי כמה שאלות.
1 מישהו שהולך לפי המשנה תורה האם זה נכון להפלל בנוסח בלעדי?
2 לא מוזכר שתהילים יש כוח לרפא וכו אלא קורים את זה בישביל היופי שכתב דוד המלך. הרמבם לא מדבר שיש לתהילים כוחות. יש ענין לחשוב אחרת?

תודה רבה.
אליוט.

שו"ת |

לרב ד"ר ערוסי שלום,
האם צריך לברך ברכת "שעשה ניסים" בכל פעם שרואה חנוכיה דלוקה, שהרי כתב הרמב"ם (מגילה וחנוכה, ג, ד, גרסת ר"י מקבילי ע"פ מוהר"י קאפח, וכן ביד פשוטה למוהר"נ רבינוביץ) "...וכל הרואה אותה- מברך שתיים:"שעשה ניסים לאבותינו" ו"שהחיינו". ובשאר לילות... והרואה מברך אחת...", וכתב מוהר"נ רבינוביץ (על אתר): "דעת רבינו היא שניתן לברך גם על ההדלקה וגם על הראיה כמה פעמים בלילה אחד, כל שיש בו פירסום נוסף" .
ומביא שם ש: "כך השיב לשואל (מהדורת בלאו סי' רכב, עמי 395 ) :

שו"ת |

בחלק "אהבה", במניית 100 הברכות שבכל יום, מוזכר שיש "לברך על המים".אני מניח שהכוונה "על היין".

מן הראוי למצוא דרך לתקן זאת.

בכבוד רב שלום דראב

שו"ת |
x

Audio Playlist