עלון אור ההליכות - אדר א התשע"ד

עלון "אור ההליכות" לחודש אדר א, מיסודה של הליכות עם ישראל.
בעלון:
דברי מו"ר הגאון הרב רצון ערוסי יצ"ו  "המקדש וכליו כמעצבי ערכי פרט וחברה"
"שליח להחזיר כסף לגמ"ח" מאת הרב חיים והב יצ"ו
"ארבעה נכנסו לפרדס", במדור "אור המורה" מאת הרב ד"ר חננאל סרי יצ"ו
hello
תאריך: 
03/02/14 ג' אדר א' התשע"ד
x

Audio Playlist