עלון אור ההליכות - אדר ב התשע"ד

עלון "אור ההליכות" לחודש אדר ב, מיסודה של הליכות עם ישראל.
בעלון:
דברי מו"ר הגאון הרב רצון ערוסי יצ"ו  "תענית אסתר כאמצעי לחשיפת אויבי ישראל"
"כשם שעשית עמהם" מאת הרב נהוראי יהב יצ"ו
"השפעתו של שֵם האדם ועל שמותיו של הקב"ה", במדור "אור המורה" מאת הרב ד"ר חננאל סרי יצ"ו
תאריך: 
05/03/14 ג' אדר ב' התשע"ד
x

Audio Playlist