עלון אור ההליכות - שבט התשע"ד

עלון "אור ההליכות" לחודש שבט, מיסודה של הליכות עם ישראל.
בעלון:
דברי מו"ר הגאון הרב רצון ערוסי יצ"ו  "נימוסי השלחן והחינוך היהודי"
"תיקון בטעות שיש אחריות על המוצר" מאת הרב חיים והב יצ"ו
"עמוד התורה והיראה" הרב אדיר דחוח הלוי יצ"ו
"לעילוי נשמת", במדור "אור המורה" מאת הרב ד"ר חננאל סרי יצ"ו
תאריך: 
05/01/14 ד' שבט התשע"ד
x

Audio Playlist