עלון אור ההליכות - ניסן התשע"א

העלון לחודש ניסן
דרך גאולת ישראל / הרה"ג רצון ערוסי שליט"א
אור ההלכה - ומוטב לו לאדם לקיים את דברי חז"ל ולבער את החמץ כדבעי / הרב יחיאל עטרי יצ"ו. 
 פסח - חג החינוך היהודי / הרב אבשלום עדן יצ"ו.
אור המורה - הנבואה / הרב חננאל סרי יצ"ו.
מחשבה - כוס חמישי בליל הסדר / הרב צפניה ערוסי יצ"ו.
אור ההלכה / מתוך שו"ת שנשאל והשיב הרב רצון ערוסי יצ"ו

תאריך: 
05/04/11 א' ניסן התשע"א
x

Audio Playlist