עלון אור ההליכות - אדר ב' התשע"א

העלון לחודש אדר ב'
פורים והמקדש / מו"ר הרב רצון ערוסי יצ"ו.
אור ההלכה - סדר הפרשת תרומות ומעשרות / הרב יחיאל עטרי יצ"ו.
אור המשפט העברי - על ההוניה (חלק ב') / עו"ד אריאל מלאכי יצ"ו.
אור המורה - מגילת אסתר / הרב חננאל סרי יצ"ו.
מוסר - שמחה של מצווה, התחכמויות ושכרות / הרב מאיר עפארי יצ"ו.
אור ההלכה / מתוך שו"ת שנשאל והשיב הרב רצון ערוסי יצ"ו

תאריך: 
10/03/11 ד' אדר ב' התשע"א
x

Audio Playlist