עלון אור ההליכות - אייר התשע"א

העלון לחודש אייר
צו השעה אחדות ישראל והאנושות / הרה"ג רצון ערוסי שליט"א
אור ההלכה - בישולי גויים בעידן המודרני / הרב יחיאל עטרי יצ"ו. 
 הקבלת פני רב - פסח התשע"א / ר' ישראל והב יצ"ו.
אור המורה - מה בין ספרי הנביאים לספרי הכתובים? / הרב חננאל סרי יצ"ו. 
אור המפשט העברי - פיקוח על המחירים / עו"ד אריאל מלאכי יצ"ו.
אור ההלכה / מתוך שו"ת שנשאל והשיב הרב רצון ערוסי יצ"ו

תאריך: 
14/05/11 י' אייר התשע"א
x

Audio Playlist