עלון אור ההליכות - טבת התשע"א

העלון לחודש טבת
אבי המלוכה בישראל
/ מו"ר הרב רצון ערוסי יצ"ו.
אור המשפט העברי - על גניבת דעת ורמאות/ עו"ד אריאל מלאכי יצ"ו.
סיקור הכנס השנתי העולמי לדיני ממונות / ר' יוסי פרחי יצ"ו.
אור המורה - פשר העיכובים שהעלה משה בסנה / הרב חננאל סרי יצ"ו.
חפש במסכתות גאונים - תרגום אונקלוס ותפסיר רס"ג - השווה ושונה / ד"ר ירון סרי.
אחדות וגאולה / הרב אבשלום עדן יצ"ו
אור ההלכה / מתוך שו"ת שנשאל והשיב הרב רצון ערוסי יצ"ו

תאריך: 
26/12/10 י"ט טבת התשע"א
x

Audio Playlist