עלון אור ההליכות לחודש ניסן התש"ע

חג החירות- יסוד האמונה וסוג הגאולה / מו"ר הרב רצון ערוסי יצ"ו.
אור ההלכה - כשרות העוף / הרב יחיאל עטרי יצ"ו.
אור משפט התורה - על הדין, ועל החשבון / עו"ד אריאל מלאכי יצ"ו.
אור המורה - קרבן הפסח והחג / הרב ד"ר חננאל סרי יצ"ו.
חפש במסכתות גאונים - זיהוי חמשת מיני המרור לשיטת קדמונינו / ד"ר ירון סרי.
פסח, מצה ומרורים / הרב אבלום עדן יצ"ו
אור ההלכה - בהלכות פסח ועוד... / שו"ת שנשאל והשיב הרב רצון ערוסי יצ"ו
 

תאריך: 
25/03/10 י' ניסן התש"ע
x

Audio Playlist