עלון אור ההליכות - מרחשוון התש"ע

העלון לחודש מרחשוון
יעוד הבריאה האנושית - מו"ר הרב רצון ערוסי יצ"ו.
אור הרפואה - הערבה בכתבי הרמב"ם ובימינו - פרופ' חיים גמליאל יצ"ו.
אור המורה - ימי שנותינו שבעים שנה ואם בגבורות שמונים שנה - הרב חננאל סרי יצ"ו.
חפש במסכתות גאונים - בין "תהו ילל ישימון" ובין "תהו ובהו" בתפסיר רס"ג למקרא - ד"ר ירון סרי.
סיקור הקבלת פני הרב בירושלים ובקרית אונו בחוה"מ סוכות - ר' יוסי פרחי יצ"ו.
אור ההלכה - בעניין סליחות ותשובה - שו"ת שנשאל והשיב הרב רצון ערוסי יצ"ו..

תאריך: 
23/10/09 ה' חשון התש"ע
x

Audio Playlist