דילוג לתוכן העיקרי

גידולי מים בשביעית לענין קדושה וברכה

שאלה

גידולי מים בשביעית לענין קדושה וברכה, האם ברכתם שהכל ככמהין ופטריות או מאחר ורוב גידולם באדמה, ברכתם אדמה?

תשובה

א אין איסור לגדל גידולי מים בשביעית.
ב אין קדושת שביעית בגידולי מים ולא איסור ספיחין.
ג האוכל מיבולי גידולי מים מברך ברכות הנהנין הראויה, או פרי האדמה, או פרי העץ. הכל לפי מה שהוא.