דילוג לתוכן העיקרי

יום הולדת

שאלה

כשחוגגים לתינוק את יום הולדתו הראשון הוא בעצם כבר היה שנה חי וקים בעולם. אם כן החיוב במצוות לבן מתחיל ביום היולדתו ה-12 כי אז מתחיל שנתו ה-13 בחיים, נכון?

תשובה

אינני יודע מה זה חוגגים לתינוק את יום הולדתו הראשון. אבל ללא כל קשר עם חגיגות יום הולדת שאינן בהלכה, ולא זו בלבד הן גרמו לך לטעות שבר מצווה או יום ההולדת השלוש עשרה ואינו כן, אלא היום שבו נולד הבן, הוא יום הלידה הראשון. בתום שנה, תחילת היום הבא הוא יום הלידה השני, ובתום השנה השנייה, ותחילת היום הוא יום הלידה השלישי, ובתום השנה השלישית, בתחילת היום הראשון הוא יום הלידה הרביעי, וכך הלאה. בתום השנה השתים עשרה, בתחילת היום הראשון, הוא יום הלידה השלוש עשרה, ועדיין אינו בר מצווה, כי רק בתום השנה השלוש עשרה, שנים שלמות, מיום הלידה, בתחילת היום הראשון שהוא יום הלידה הארבעה עשר, הוא אז בר מצווה. הוא אז איש, לפני כן הא קטן, ואין דנים אותו בבית דין, דיני עונשין.
לסיכום, בר מצווה הוא רק מי שמלאו לו שלוש עשרה שנים ויום אחד, ולא כל היום, עיין דברי מארי אישות, ב, אות טו, וכן עיין אישות, טו, אות ה, צא וראה הבת בגיל שתים עשרה ויום אחד, היא בת מצווה, וכתב רבנו, אישות, ב, א, שתים עשרה שנים גמורות, וכן בפיהמ"ש, כתובות, ג, ז, שהנקבה מיום לידתה עד שישלמו לה שתים עשרה שנה שלימות ויום אחד, נקראת קטנה.