דילוג לתוכן העיקרי

שאלות לשנת השמיטה

שאלה

1 מדוע העדיפות שלנו היא להתנגד ליבול נוכרי של גויים בארץ, ולהעדיף היתר מכירה. 
בפועל הרי, גם היתר מכירה מוכרים את השדה לגוי, אז מאי נפקא מינה אם מוכרים את השדה לגוי או לוקחים ממנו ירקות. לזה הגוי טוב, ולזה לא? 
2  מתי מסתיימת גזירת ספיחין. האם כיום מותר לקטוף מהשדה ירקות שגדלו לבד כגון עגבניות שבוודאות גדלו בתחילת חודש מרחשון?
 

תשובה

1 כשקונים יבולים מפלשתינאים, חלק מהכסף זורם לטרוריסטים. 
אבל יהודי שמכר אדמתו לגוי, היהודי הוא בעל היבול ומקבל את התמורה.
2 כל השנה בשביעית יש איסור ספיחין. אפילו קטף אותם בסוף השביעית, אסור לאכלם בשמינית.