דילוג לתוכן העיקרי

מניין שבו עולה קורא אחד

שאלה

האם מניין שבו עולה קורא אחד המברך בתחילת קריאת התורה ובסופה בלבד בגלל סכנת התקרבות המתפללים זה לזה יש לו על מה לסמוך או שמא על הקורא לברך תחילה וסוף לאחר כל עלייה למרות שהוא היחיד שקורא את כל הפרשה?

תשובה

יש לקיים את ההלכה כפשוטה, שהאחד מברך קורא ומברך, ויושב, ועומד ומברך וקורא ומברך ויושב, ועומד וכן הלאה.

ואין לעשות קיצורי דרך ולקצץ בהלכה.