דילוג לתוכן העיקרי

קריאת התוכחה

שאלה

מדוע קוראים התוכחה בלחש?

ובקרית שמע וחרה אף ה'.

אחינו הספרדים מפסיקים.

 

תשובה

אין זה מנהגנו. מנהגנו לקרוא בקול, כי זו המטרה, לשמוע, להפנים ולהיטלטל ולהידבק בה', וה' ישגיח עלינו. אבל אחינו הספרדים קוראים בלחש ואין זה מנהג ראוי.