דילוג לתוכן העיקרי

תרגום פסוקי התוכחה

שאלה

מה הטעם שחלק או כלל ממנהג השאמי אינם מתרגמים את התוכחה?

ידוע לי דברי המהרי"ץ בעץ חיים, שכתב, וכן המנהג (פשוט) לתרגם, ומחדש שלא רצו לתרגם הקללות בטעות, אבל מהרי"ץ לא הבין את הטעם למה לא תרגמו.

וכן מורי שמעון צאלח כתב שצריך לתרגם את התוכחה ולא הביא טעם לדבר.

רציתי לציין שלפני שנים רבות שמעתי מזקן, שהתפלל בביכנ"ס אלואסטא שבתימן (ששם לא תרגמו את התוכחה), שלפני זמן המהרי"ץ, כן תרגמו את התוכחה, אך קרה מקרה, שילד תרגם (יככה ה') במקום לומר (יִשחנך), הילד אמר יו"ד בפתח. בפעם הראשונה החזירו את הילד, בפעם השנייה קרא בטעותו.

אחד מהציבור גער בילד (אמר לו יַשחנך), אביו של הילד לא נשאר חייב, ואמר לו (יַשחנך אנת).

קמה מהומה בביה"כ, ומאז בוטל התרגום בשאמי בביכנ"ס אלוסטא.

האם הרב שמע מקרה זה?

 

תשובה

לגבי הרישא, מהרי"ץ לא הבין טעמם, כי הוא העריך אותם כמתנהגים בתבונה, אבל המתנהגים כן, לצערנו, לא מתנהגים בתבונה, וחוששים ממידת הדין, שתפגע בהם. וכל המטרה שנתרגם ונבין ונשוב בתשובה, ולא תפגע בנו מידת הדין.

לגבי הסיפא, שמעתי מעשה זה.