דילוג לתוכן העיקרי

תפילה משותפת של רבנים ושאר ראשי הדתות

שאלה

1. מה כוונת התפילה המשותפת של רבני ישראל ושאר ראשי הנוצרים ?

2. האם אין סכנה, בגלל הקשר של רבני ישראל לראשי הגויים, שאנו נכהה את ההבדל ביננו לבינם ואז יש סכנת חתנות ?

3. האם לא חל על הגויים שאלת הנביא " היחליף נמר חברבורתיו..", דהיינו שנאת הגוי קיימת ועלינו לעמוד על המשמר ?

 

תשובה

1 חשוב מאוד למסור מסר, לכלל האנושות, שהאנושות בצרה גדולה, ושיש ה' ושיש צורך להתפלל לה', זהו מסר אמוני רב חשיבות, כי מתוך האמונה יבואו לתיקון המעשים.

2 אמת. יש צורך לשמור היטב היטב על ההבדלים, ולא לטשטשם, אבל יש חשיבות בקיום דיאלוגים, עם הכנסיה הקתולית, שהיתה מקור לאנטישמיות נוראה, ועם המוסלמים, שיש בהם היום איסלם קיצוני, שמפתח אנטישמיות נוראה, כלפינו, במיוחד שאנו מאמינים שלפי דברי רבנו, עד לימות המשיח, יתקרבו בני הדתות השונות, לתורתנו ולאמונתנו.

3 לעולם חייב האדם לנהוג כלפהיהם בדרך של כבדהו וחשדהו.