דילוג לתוכן העיקרי

שתה יין מפוסטר בשבת לאחר המזון קודם ברכת המזון

שאלה

שתה יין מפוסטר בשבת לאחר המזון קודם ברכת המזון - האם חייב ברכות ראשונה ואחרונה כדברים הבאים לאחר הסעודה או נפטר בברכת היין שקבע סעודתו עליו לפני המזון?

 

תשובה

אכן לפי רבנו, אליבא דמארי, יין מבושל הוא לפתן. והאוכל או שותה לפתן לפני ברכת המזון, מברך לפני הלפתן ואחרי הלפתן, ואח"כ ברכת המזון.

אבל לגבי פיסטור, שהוא כשמונים מעלות, יש אומרים שאין זה בגדר מבוטל, ולכן כדאית דעה זו שתצטרף לדעה שמברכים על יין מבושל גפן, ולכן לא יברך, כי על היין כבר בירך או באמצע הסעודה או בקידוש, במקרים כאלה הדבר נחשב לספק ברכות, שיש לחוש שלא לברך.