דילוג לתוכן העיקרי

חכמים היזהרו בדבריכם

שאלה

משרד התרבות החליט השנה להעניק הדלקת משואה לאדם שרואה את טובת העם לנגד עיניו ומכוון לשם את יצירותיו ומעשיו, דא עקא הוא בכישלונו האישי נשוי לגויה, האם מן הראוי לדעת תורה להעיר על כך בפומבי שלא ילמדו ממעשיו ויראוהו כדמות לחיקוי ? או שמא נאמר מצווה לא לומר דבר שלא ישמע ויגרום לעוד פילוג בתוך העם הרי פוק חזי כמה מחללי שבת (שהיא בכרת ולא בלאו) יש התורמים יום יום ממרצם וכוחם למען המדינה והרי אם נלך בשיטה זו אין לדבר סוף? או שמא נאמר שאני נישואין לגויה שבאמת אפשר לומר כאן שזה "מקומם את הרגש הלאומי" ולכן אין זה מן הראוי שידליק משואה ויש מקום להעיר.
יורנו רבנו מהי ההנהגה וההתייחסות הראויה במצב מורכב ועדין שכזה.

תשובה

נישואין לגויה זו התבוללות. זרעו ממנה הם גויים.

כמדליק משואה ובמיוחד על רקע תרומתו לעם, הוא הופך להיות מודל לחיקוי, ואוי אם נאמר ואוי אם לא נאמר.

לכן בחכמה, יש צורך לשבחו, אבל להצטער, בעניין האישי שלו, ולהדגיש את העניין הלאומי, דהיינו ההתבוללות.