דילוג לתוכן העיקרי

אתה קדוש של היחיד

שאלה

ההולכים בשיטת רבינו תפילה אחת כיצד ינהג שליח ציבור לגבי אתה קדוש של היחיד? הרי השליח ציבור אומר את הקדושה שאינה של היחיד..

 

תשובה

לפי מארי יש 2 אפשרויות:

  1. בשעה שהש"ץ אומר לדור ודור, כל יחיד אומר אתה קדוש בא"י הא-ל הקדוש, ואח"כ ישמע מן הש"ץ, אתה חונן ויתפלל עמו.
  2. שישמע את הקדושה מפי הש"ץ עד הסוף ויענה אמן, ואח"כ ימהר לומר אתה קדוש. הא-ל הקדוש, והש"ץ יאמר את חונן לאט, כדי שהציבור יחזרו וישתלבו עמו.