אתה קדוש של היחיד

שאלה: 

ההולכים בשיטת רבינו תפילה אחת כיצד ינהג שליח ציבור לגבי אתה קדוש של היחיד? הרי השליח ציבור אומר את הקדושה שאינה של היחיד..

 

תשובה: 

לפי מארי יש 2 אפשרויות:

  1. בשעה שהש"ץ אומר לדור ודור, כל יחיד אומר אתה קדוש בא"י הא-ל הקדוש, ואח"כ ישמע מן הש"ץ, אתה חונן ויתפלל עמו.
  2. שישמע את הקדושה מפי הש"ץ עד הסוף ויענה אמן, ואח"כ ימהר לומר אתה קדוש. הא-ל הקדוש, והש"ץ יאמר את חונן לאט, כדי שהציבור יחזרו וישתלבו עמו.

 

תאריך: 
03/05/20 ט' אייר התש"פ
תגיות: 
x

Audio Playlist