דילוג לתוכן העיקרי

ברכת הלבנה בערב שבת

שאלה

האם ניתן לברך ברכת הלבנה בערב שבת או שישנם זמנים בהם מנהג תימן שלא לומר?

 

תשובה

לשיטתנו, ניתן לברך ברכת הלבנה גם בלילי שבתות ובלילי ימים טובים, גם לשיטתם מותר כשיש חשש שלא יספיקו לברך כגון בחורף וכיו"ב.