דילוג לתוכן העיקרי

ציבור שאין להם ספר תורה בעידן הקורונה

תשובה

ציבור שאין להם ספר תורה שכל אחד ילך למניין שיש להם ס"ת,

ואם אין, אנוס רחמנא פטריה.