דילוג לתוכן העיקרי

זמן ברכת הלבנה

שאלה

האם למי שפוסק כרבנו הרמב"ם יש להקדים ברכת הלבנה סמוך לראש חודש אע"פ שתאמר בציבור במוצאי שבת (בזמנים כתקנן) או שיש בכך בעיה שאח"כ יפרוש מן הציבור ולא יאמר אתם? והאם יש חילוק בין ימות החמה לימות הגשמים?

 

תשובה

לפי  הרמב"ם, יש לברך בזמן, ואין לדחות כלל, מצוה הבאה לידך אל תחמיצנה, וזריזים מקדימין למצוות (אין מעבירין על המצוות) וכשתהיה במוצ"ש עם הציבור, עמוד עמם ותאמר דברים אחרים שאינם ברכה, כדי שלא תיראה פורש מן הציבור.