דיני אישות

שאלה: 

מורנו ורבנו הגאון רבי רצון ערוסי שליט"א ברצוני לשאול את כת"ר שאלה. רבנו בהלכות תפלין ומזוזה וספר תורה בפרק רביעי כותב שאסור לשמש בחדר שיש בו תפלין או ספר תורה. ולא מצאתי שכתוב שאסור לשמש בחדר שיש בו ספרי קדש אחרים שהרי יכל לכתוב רבנו ספרי משנה או תלמוד או תנ"ך, ולא כתב כן. יתירה מכך, שאלו פעם את מארי זצ"ל האם מותר להניח סידור על חומש והוא ענה שמותר, כי רבנו כתב בהלכה שאסור להניח ספר על ספר כשהוא כתוב על גויל/קלף כמו בעבר, ובספרי דפוס ניתן להקל, מה גם שיש כריכה, והיא עצמה מונחת על החומש, ואינה חלק ממנו... מתוך כך, באתי להבין שחומרת האחרונים שאסור לשמש בחדר שיש בו גמרות או משניות או חומשים, והם מונחים בספרייה (ללא דלת) בחדר שאנו מתארחים בו בשבת, (ולעתים גם נרצה, אין לנו שמיכה שניתן לפרוס על כל הספרייה,) לפי רבנו נראה שאין בעיה לשמש בחדר זה. האם זה נכון? יורנו מורנו הדרך בה נלך.

תשובה: 

אכן, לפי רבינו, נראה שאין בעיה, אבל רצוי מאוד להשתמש בכיסוי. דבר זה חשוב לאדם עצמו, לרגישותו.

תאריך: 
03/04/16 כ"ד אדר ב' התשע"ו
x

Audio Playlist