קימה בפני זקן

שאלה: 

אני יושב ולומד עם מו"ר אבא שיחי' שהוא גם מבוגר, בבית המדרש, האם מותר וצריך לקום בפני אדם אחר שמעל גיל שבעים כשנכנס לד' אמותי? כמו"כ האם כשאותו אדם אומר שהוא לא רוצה שאטרח לכבודו(גם כשאבא לא נמצא) האם לוותר על הקימה ולהפסיד מ"ע דאורייתא?
יישר כח לרב

תשובה: 

לפי מארי ז"ל, קימה לזקן שאינו ת"ח, רק מגיל 90 שנה, י"א שמונים, וי"א שבעים, ולכן די בקימה זעירה, לא עמידה על הרגליים.

תאריך: 
01/04/16 כ"ב אדר ב' התשע"ו
x

Audio Playlist