הלכות פסח

שאלה: 

שלום לכבוד,
תודה מראש על תשובותיו המחכימות.
1. בדין 'חוזר וניעור', כפי מה שאני יודע, אנו מקפידים על מצה שמורה כל ימות החג, היות שלמעשה, בעשייתן מקפידים מאוד ולכן זה נותן לנו, בני עדת תימן, מענה בעניין 'חוזר וניעור'. האם הרב יודע לומר לי השנה אילו יצרני מצות מקפידות על כך?
2. מוצרים אחרים (לא מצות) שאנו קונים בסופר, האם גם בהם ישנו חשש של חוזר וניעור ויש לקנות רק מהכשרים מסוימים?
3. אם התשובה בסעיף הקודם היא שישנה בעיה של חוזר וניעור גם בשאר מוצרים, מה לגבי אירוח אצל משפחה יראת שמיים, רק שאינם תימנים ואינם מקפידים על 'חוזר וניעור' וקונים הכשרים רגילים. האם תהיה בעיה להתארח אצלם?
4. לגבי הכשרת מנגל גז (גריל גז) המצוי כיום בבתים, ניתן לשלוף את הרשתות ואת המגש מתחת ללהבות האש (היכן שנוטף דם הכבד ושאר שומני הבשר). האם דינם בליבון חמור?
5. מה לגבי הכשרת גוף המנגל/גריל עצמו? הכוונה לדפנות ולמכסה הקבועים. האם די בניקוי בחומר חריף דוגמת אקונומיקה /מסיר שומנים וכדומה?
תודה לכבוד הרב על תשובותיו. אשרינו שזכינו.

תשובה: 

1-3. בעהי"ת, ובלנ"ד, נפרסם באתר נצח קהילת ישראל רשימה מעודכנת לשנה זו, על המצות והמוצרים שלשיטתנו אין בהם חשש חוזר וניעור.
4. די בליבון רגיל.
5. ניקוי והבערת אש שלו, בטמפרטורה הגבוהה ביותר, לשעה.

תאריך: 
03/04/16 כ"ד אדר ב' התשע"ו
תגיות: 
x

Audio Playlist