ענייני אישות ולשון הרע

שאלה: 

היה ביני ובין אשתי סכסוך שהתחיל לגלוש לסכנת גירושין. אשתי הלכה להתייעץ עם מוסר שיעורים לנסות לפשר בינינו. אך דא עקא האיש התחיל לנסות להתעסק עם האשה ולאט לאט התחילו להפגש בסתר. החלתי לחשוד שיש דברים לא ברורים עם האשה. והלכתי להתייעץ עם אותו מוסר שיעור בלא לדעת שבו מדובר, הוא מצידו היה מעביר את חשדותי לאשתי. לאחר זמן התחלתי להקליט את השיחות שלה ולדאבון ליבי הגדול הסתבר שהיא נפגשת עם האיש שבו בטחתי וסיפרתי לו את הכל. ביקשתי ממנה לספר לי את כל מה שקרה ואני אסלח לה על הכל. לא הסכימה. לאחר ששמעתי את הקלטות התגרשתי מאשתי. שאלתי היא האם לספר לתלמידים או לאנשים בסביבה על מה שקורה עם מוסר השיעור והמפשר הזה? האם זה לשון הרע? או שזו מצווה להזהיר אחרים

תשובה: 

אם החשדות שלך בו אמתיים ומדויקים, יש להזהיר את הנעזרים בו, כדי שלא ייכשלו גם הם. אבל לצורך זה כדאי שתיפגש עם מורה הוראה, שישמע את הקלטות, ואת כל הראיות שבידך, ויוחלט כיצד להגיב.

תאריך: 
11/05/15 כ"ב אייר התשע"ה
x

Audio Playlist